Caiet de sarcini servicii medicale prestate de medicii specialiști – medic primar recuperare medicală