Anunț de participare simplificat la procedura de atribuire a contractului de prestări servicii – medicii specialiști