Declarația managerului privind implementarea sistemului de management al calității