Servicii medicale

Servicii medicale oferite de Spitalul Municipal de Urgență Roman sunt :

ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE IN AMBULATORII CLINICE (acordate de medicul specialist)

 • Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate;
 • Pentru stabilirea diagnosticului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al afectiunilor in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta (CT);
 • Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigatii paraclinice si prescrie medicamente cu si fara contributie personala;
 • Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic. Copii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse in pachetul de baza;
 • Persoanele neasigurate beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, in situatiile non-urgenta persoanele neasigurate platesc consultatia eliberandu-se chitanta.

SERVICII MEDICALE SPITALICESTI

 • Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate pacientului care nu poate dovedi calitatea de asigurat si se prezinta in stare de urgenta la spital prin CPU
 • Pachetul de baza, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicesti pentru patologia care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) si serviciile spitalicesti care nu necesita internare, prestate in regim de spitalizare de zi;
 • Internarea in spital se face :
  • prin CPU, fiind o urgenta
  • pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu, a documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei si a cardului de sanatate pentru pacientul care are eliberat de CAS acest card

SERVICII MEDICALE PARACLINICE (analize medicale de laborator)

 • La recomandarea medicului de specialitate, pacientii care se adreseaza Compartimentului de primiri urgente au dreptul la investigatii paraclinice (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, tomografii, etc.)
 • La recomandarea medicului de specialitate/medic de familie, pacientii asigurati au dreptul prin ambulatoriu integrat la paraclinice (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, tomografii, etc.)

MEDICAMENTE CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA (medicamente compensate si gratuite)

 • Persoanele asigurate beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu, prescrise de catre medicii de familie si de catre medici specialisti;
 • La o consultatie, pentru fiecare afectiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (exceptie fac copiii cu varste intre 0-12 luni si bolnavii inclusi in programele de sanatate, pentru care numarul de medicamente corespunde schemei terapeutice);
 • Medicamentele cu si fara contributie personala se prescriu pentru 3-5 zile in afectiuni acute, 8-10 zile in afectiuni subacute, si pana la 30 de zile in afectiuni cronice (si pana la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat);
 • Prescriptia medicala pentru afectiunile acute si subacute este valabila 24 de ore in mediul urban;
 • Prescriptia medicala care se elibereaza la externarea din spital cuprinde medicatia pentru maxim 30 de zile;
 • Asiguratii beneficiaza de medicamente compensate in proportie de 50%, 90% si 100%;
 • Se suporta medicamentele fara contributie personala, conform prevederilor legale in vigoare, pentru copii cu varste cuprinse intre 0 – 18 ani; tineri intre 18 – 26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici; gravide si lauze; persoane prevazute in legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaza de gratuitate;

DISPOZITIVE MEDICALE (orteze si proteze)

 • Asiguratii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice – pentru corectarea vazului, auzului, protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, cu sau fara contributie personala, recomandari eliberate de medicul specialist in cabinetele de ambulatoriu comform anexei 39D comform ordinului nr. 1068/627/2021
  Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicului de specialitate si cu aprobarea caselor teritoriale.
 • Diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de referinta suportat de casele teritoriale va fi achitata de catre asigurat direct furnizorului de dispozitive medicale.

Astfel serviciile oferite sunt:

 • Servicii de urgență:
  • urgente medico-chirurgicale și tromboliza
  • intervenții de urgenta
  • investigații (explorări radiologice, ecografii, EKG, analize de laborator, CT)
  • tratament medical și chirurgical
  • consultatii de specialitate (linii de garda)
 • Servicii curative, asigurate prin consultatii in cabinetele de ambulatoriu, foi de zi si internari continue. Sunt acordate investigatii complexe conform simptomatologiei:
  • de laborator analize (hemoleucograma, imunologie, biochimie, biologie moleculara-PCR, hemoculturi)
  • investigatii radiologice imagistice (CT, mamograf, radiografii, echografie)
  • investigatii endoscopice
  • investigatii cardiologice (EKG, echocord, test de efort, holter TA, holter puls)
  • investigatii oftalmologice (camp vizual)
  • investigatii ORL (laringoscopie, audiograma)
  • investigatii gastroenterologice (endoscopie, colonoscopie)
  • investigatii pulmonare (bronhoscopii, monitorizare post covid, spirometrii)
  • investigatii urologice (ecografii, citoscopie, uroscopii)
  • investigatii obstetrico ginecologice (monitorizarea sarcinii, echografii vaginale, prelevare Test Babes Papanicolaou, colposcopie)
  • investigatii ale bolilor infectoase (meningita)
 • Servicii profilactice:
  • examen medical la angajarea in institutie (promovarea sanatatii la locul de munca)
  • controale periodice pentru angajati
  • evaluarea stării de sănătate pt. Comisia de Expertiza a Capacității de Muncă
  • servicii de planificare familiala
  • monitorizarea evoluției sarcinii si a lăuziei
  • urmărirea dezvoltării fizice si psihomotorii a sugarului si copilului
  • servicii de educație sanitara