Consiliul etic

2022

2021

2019

2018

2005

Membri permanenti:

Dr. Danciu Constantin – reprezentant ales al corpului medical

Dr. Molodoi Dana Andreea – reprezentant ales al corpului medical

Dr. Hotaranu Cristina – reprezentant ales al corpului medical

As.  Carpus Toader – reprezentant ales al asistentilor medicali

As. Zavalichi Lenuta – reprezentant ales al asistentilor medicali

Ec. Grosu Magda – reprezentant al aparatului functional desemnat de manager

Un reprezentant ales al asociatiilor de pacienti

Cons. Jr. Lilia Moise – Secretar

Membri supleanti:

Dr. Arvatescu Laura – reprezentant al corpului medical

As. Ichimas Daniela – reprezentant al asistentilor medicali

In conformitate cu prevederile art.5(1) din OMS nr.145/2015 mandatul de membru permanent sau supleant al Consiliului de etica este de 3 ani.

Atributiile Consiliului de etica sunt cele stabilite prin art.8 din Ordinul M.S. nr.145/11.02.2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor.