Lista funcțiilor în plată

Lista funcțiilor în plată conform articolului 33 din Legea Cadru nr. 153/2017