ANUNT DE PARTICIPARE in conformitate cu procedura operationala
pentru achizitia serviciilor sociale si a serviciilor specifice prevazute in anexa 2 din
Legea nr. 98/2016 (09.05.2023)