Serviciul de Supraveghere și Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale

Medic – Dr. Stan Liliana – medic specialist

Activitatea de supraveghere si control a infectiilor asociate asistentei medicale se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare , respectiv :

• Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare si face parte din obligatiile profesionale ale personalului medico-sanitar si auxiliar

• Ordinul MS nr.1226 /2012 -pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

• Ordinul MS nr. 914 din / 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

• Ordinul MS nr. 1761 din 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia