Secția Boli Infecțioase

Structura sectiei – 29 paturi, din care:

  • compartiment HIV/SIDA – 4 paturi.

Medic Şef – DĂMOC LUCIA GABRIELA – medic specialist boli infecţioase

În SECŢIA BOLI INFECŢIOASE asigurăm:

Asistenţă medicală în patologia bolilor infecţioase, cu monitorizarea în dinamică a parametrilor clinico- biologici,  microbiologici  şi a eficienţei antibioticoterapiei:

  • Hepatite acute şi cronice prin infecţie cu virusuri hepatitice sau de altă natură diagnosticate prin:

-markeri virali serologici atȃt pentru virusurile hepatitice cȃt şi pentru alte virusuri cu tropism hepatic

  • Infecţii bacteriene severe:

-sepsis

-meningite

-meninoencefalite

-infecţii respiratorii, genitourinare

-infecţii severe cutanate şi de părţi moi

  • Diagnosticul şi tratamentul bolilor febrile prelungite
  • Diagnosticul şi tratamentul bolilor eruptive
  • Diagnosticul şi tratamentul neuroinfecţiilor
  • Diagnosticul şi tratamentul infecţiilor apărute pe teren particular- neutropenic, hemopatii maligne
  • Diagnosticul şi tratamentul infecţiilor fungice.

În cadrul COMPARTIMENTULUI  HIV/SIDA:

–   iniţierea ( conform recomandărilor Centrului Regional ) şi asigurarea continuă a tratamentului antiretroviral la persoanele aflate în evidenţă

–   monitorizarea pacienţilor prin teste de laborator curente

–   raportarea modalităţii de derulare a programului conform machetelor de raportare

–   internare  in vederea tratamentului si monitorizarii infectiilor intercurente.

Măsuri profilactice:

–   profilaxia antitetanică şi antirabică ( inclusiv seroprofilaxie)

–   profilaxie post expunere la HIV

–   consiliere privind măsurile profilactice necesare postexpunere la virusurile hepatice

–   consiliere privind vaccinurile ce se utilizează în practica medicală curentă.

Activităţi specifice specialităţii:

Programul National de Supraveghere si Control al Infectiei HIV

  • Tratamentul si monitorizarea persoanelor cu infectie HIV/SIDA