Dispensar TBC

Medic coordonator :

Dr. lonescu Dan Valeriu – medic pneumolog
Asistent sef : lancu Corneliu Constantin

Dotari :

  • Instalatie de Rx —diagnostic , digitala , cu un post grafie tip DuraDiagnost F 30 seria
    200091/2020.
  • Camera de tratament pentru administrarea sub directa observatie a tratamentului
    tuberculostatic.
  • Camera de recoltare a probelor de sputa pentru stabilirea diagnosticului de
    tuberculoza.

Activitatile Dispensarului TBC Roman sunt:
a) Asigura depistarea cazurilor de tuberculoza prin: controlul simptomaticilor
respiratori si suspectilor TB prin examen clinic, radiografie toracici si, dupa caz,
examen sputd – microscopie si cultura, precum si controlul contactilor TB si al altor
grupuri cu risc crescut de tuberculoza prin examen clinic, radiografie toracica,iar la
copii suplimentar prin IDR la PPD (test cutanat la tuberculind);
b) Asigurd, in colaborare cu medicul de familie, tratamentul profilactic prin
autoadministrare pentru contactii cazurilor contagioase, la grupa de varsta 0-19 ani,
precum si pentru alte categorii de persoane cu risc crescut de imbolnivire prin
tuberculoza (cu infectie HIV,imunodeficiente congenitale, boli sau stiri cu deficit
imun permanent ori temporar, tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice),
precum si administrarea tratamentului continuu, complet si de buni calitate, sub
directa observare la bolnavii cu tuberculoza care au domiciliul real in teritoriul
arondat epidemiologic;
¢) Colaboreaza cu medicii de familie si supervizeazi activitatea acestora in
depistarea tuberculozei si administrarea tratamentului sub directa observare:
d) Efectueaza, in colaborare cu medicul de familie, investigatia epidemiologicsi asigurd implementarea masurilor necesare atunci cand se descopera un caz de’
tuberculozi;
e) Participa, in colaborare cu medicul epidemiolog din DSPJ si cu medicul de
familie, la investigatia epidemiologica si implementarea masurilor necesare in
focarele de tuberculoza cu minimum 3 cazuri;
f) Asigurd materialele sanitare specifice pentru examene bacteriologice si radiologice
si alte materiale sanitare ne/specifice necesare derularii programului;
g) Asigura evidenta activa a starii de sanatate specific la bolnavii de tuberculoz,
transmite informatii si recomandari privind starea de sdntate a bolnavilor atat spre
medicul de familie care gestioneaza cazul cat si spre registrul national de evidenta din
Institutul de Pneumoftziologie ,,Marius Nasta* Bucuresti;
h) Raporteaza, conform reglementarilor in vigoare, datele statistice specifice si
indicatorii de derulare ai programului catre DSP Neamt si Institutul Marius Nasta
Bucuresti
i) Efectueaza vizite de monitorizare a activitatilor din cadrul programului la cabinetele medicilor de familie din teritoriul arondat.